Klinikken

Vores historie

Halsnæs Kiropraktorerne blev etableret i 1978 af kiropraktor Merethe Lyngbæk, som stadig ejer og driver klinikken. Kiropraktor Niels Henriksen har været ansat på klinikken siden september 2016. Udover kiropraktorerne er der ansat 3 sekretærer, Pia Jensen, Kia Taanning og Betina Jespersen

Merethe Lyngbæk er uddannet på A.E.C.C. i England i 1976, og har således mere end 40 års erfaring. Niels Henriksen er uddannet i Toronto, Canada, og har mere end 30 års erfaring.

En kiropraktor har den højst specialiserede uddannelse indenfor bevægeapparatet i Danmark. I dag gennemgår man en 5-årig universitetsuddannelse efterfulgt af 1 år i turnus, før man kan kalde sig for kiropraktor.

Halsnæs Kiropraktorerne

Kiropraktik med høj faglighed

Vi lægger vægt på god kommunikation. Ved tvivlsspørgsmål eller behov for supplerende udredning, henvises til egen læge. Der stræbes efter høj faglighed med patienten i centrum, som sikres ved efteruddannelser og kurser med nyeste forskning og evidensbaserede anbefalinger.

 • Autoriserede medlemmer af Dansk kiropraktor Forening
 • Overenskomst med Den offentlige Sygesikring
 • Overenskomst med Sygeforsikring Danmark med elektronisk online afregning
 • Vi er akkrediteret af Det danske Sundhedsvæsen samt Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Vi samarbejder med læger, speciallæger, sundhedsplejersker samt andet relevant sundhedspersonale
 • Vi har samarbejdsaftaler med samtlige forsikringsselskaber, pensionskasser og sundhedsordninger
 • Vi samarbejder med Falck Healthcare Sundhedssikring (FHC).
 • Vi tilbyder behandling hos en autoriseret fysiotherapeut her på klinikken

Autoriserede medlemmer af Dansk kiropraktor Forening

Overenskomst med Sygesikringen Danmark (online afregning)

Overenskomst med Den offentlige Sygesikring

Samarbejde med Falck Healthcare ordning

Halsnæs Kiropraktorerne er akkrediteret

Halsnæs Kiropraktorerne ApS i Frederiksværk er i oktober 2018 akkrediteret. Kvalitets-/blåstemplet af Det danske Sundhedsvæsen samt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Klinikken har opfyldt alle indikatorer. Den sammenfattede konklusion fra surveyteamet lyder:

Kiropraktisk Klinik med 2 kiropraktorer og 3 sekretærer. Der er arbejdet seriøst med akkrediteringensprocessen, og der forelægger flotte dokumenter med fokus på patientsikkerhed, kvalitet, hygiejne og høj faglighed. Endvidere yderst kompetente kiropraktorer og et ligeså engageret dygtigt personale.

Klinikken har gennemgået surveyet med et flot resultat !

Halsnæs Kiropraktorerne

Hjertestarter i klinikken

Alle medarbejdere hos Halsnæs Kiropraktorerne har modtaget førstehjælpskursus ved hjertestop. Vi har derfor også investeret i en hjertestarter, som vi er blevet instrueret i at bruge.

Kurset gør os i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre at:

 • Håndtere en voksen, bevidstløs person med og uden normal vejrtrækning for basal genoplivning
 • Anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen
 • Yde førstehjælp ved symptomer på blodprop i hjertet og symptomer på slagtilfælde

COVID-19 og vores tiltag

Hos Halsnæs Kiropraktoerne følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Mere end 40 års erfaring

Mere end 40 års erfaring